WAAROM IS HET NODIG OM HUISWERKBEGELEIDING TE VOLGEN?

 

Het onderwijssysteem eist steeds meer van zowel de leraren als ook de kinderen. De schooltijden zijn soms niet meer voldoende om in een (over)volle klas nog de nodige aandacht en zorg te bieden aan de kinderen die het nodig hebben. Meestal krijgen de kinderen die op een negatieve manier om aandacht vragen ook nog eens de leeuwendeel van de aanwezige 'extra tijd' die de leerkracht wilde inzetten om de stof extra uit te leggen.

Door uw kind naar huiswerkbegeleiding te sturen neemt u zelf het initiatief om ervoor te zorgen dat uw kind nogmaals die extra uitleg gaat krijgen. 

Uw kind krijgt de mogelijkheid om in een kleine groep (maximaal 10 kinderen!) zijn/haar vragen te stellen en van de vragen van anderen te leren. 

Doordat de kinderen successen gaan ervaren, voelen zij zich lekkerder in zijn/haar vel. Deze motivatie nemen de kinderen ook mee naar de eigen klas, waar het leren eigenlijk thuis hoort. 

 

Tijdens de huiswerkbegeleidingslessen zal er aan de volgende onderdelen aandacht gegeven worden:

*HULP BIJ HET HUISWERK
*MOTIVATIETRAINING
*HULP BIJ SPREEKBEURTEN
*HULP BIJ WERKSTUKKEN
*INFORMATIEVERWERKING
*EXTRA UITLEG BIJ SCHOOLVAKKEN
*OUDERS INFORMEREN OVER  HET VOORTGEZET ONDERWIJS
*
OUDERS UITLEG GEVEN OVER HET NEDERLANDSE  
  ONDERWIJSSYSTEEM
*THEMA-BIJEENKOMSTEN VOOR OUDERS ORGANISEREN